Οι συνεργάτες μας

Υπηρεσίες

ΞΗΡΑ ΔΟΜΗΣΗ

Η ξηρά δόμηση είναι ένα ευρέως διαδεμονένο σύστημα δόμησης καθώς τα συστήματα δόμησης με βάση το γύψο προσφέρουν την απόλυτη αρχιτεκτονική ελευθερία καθώς και μια νέα διάσταση στον εσωτερικό σχεδιασμό χώρων. Αποτελεί μια σύγχρονη τεχνολογία στο πεδίο των κατασκευών, η οποία σταδιακά αντικαθιστά τη δόμηση με βαριά διαχωριστικά και οροφές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Τα προϊόντα και τα συστήματα ξηράς δόμησης βρίσκουν εφαρμογές σε κατασκευές με αυξημένες απαιτήσεις ως προς το σχεδιασμό, τις φυσικές ιδιότητες των κτηρίων και την αισθητική καθώς και σε εφαρμογές όπως π.χ. μη φέροντα διαχωριστικά, επενδύσεις, οροφές, δάπεδα, προσόψεις κλπ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ

Εφαρμόζονται σε περιπτώσεις εσωτερικής διαμερισματοποίησης με ταυτόχρονη ικανοποίηση απαιτήσεων πυροπροστασίας, ηχομόνωσης, υψηλών μηχανικών αντοχών και κατασκευή τοιχοποίιας ως μεσοτοιχία διαμερισμάτων και λοιπών χώρων κύριας ή βοηθητικής χρήσης.Tα συστήματα τοιχοποιίας από γυψοσανίδες, ινογυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες προσφέρουν μοναδικά πλεονεκτήματα στον τελικό χρήστη όπως ηχομόνωση έως και 75dB, πυροπροστασία έως 180 λεπτά, άριστη θερμομόνωση, ευελιξία σχεδιασμού.

ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ &ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ

Τα συστήματα δόμησης εξωτερικής τοιχοποιίας που εφαρμόζονται μειώνουν σημαντικά τα νεκρά φορτία του κτιρίου (30Kg/m2 έναντι 300Κg/m2 που ζυγίζουν οι συμβατικοί εξωτερικοι τοίχοι από τούβλα) συμβάλλοντας σημαντικά στην αντισεισμική συμπεριφορά του κτιρίου, αλλά και στην πιστοποιημένη πυροπροστασία έως 120 λεπτά, την ηχομόνωση και τη θερμομόνωση.
Για την ολοκλήρωση ή ανακατασκευή των όψεων ενός κτιρίου εφαρμόζονται τα πλέον σύγχρονα συστήματα τσιμεντοσανίδων ή αλουμινίου. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν συστήματα τσιμεντοσανίδων, αυτές μπορούν να επιχρηστούν με έγχρωμα κονιάματα, ή να επενδυθούν με φυσική πέτρα.

ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΕΙΣ

Οι θερμοπροσόψεις εφαρμόζονται πάνω σε τούβλο ή τοιχοποιία ξηρής δόμησης και διαθέτουν ποικιλία έγχρωμων σπατουλαριστών σοβάδων.

Το κόστος εφαρμογής του συστήματος που αποτελείται από διογκωμένη πολυστερίνη, βασικό επίχρησμα με ειδικό πλέγμα και έγχρωμο σοβά αποσβένεται σε λιγότερο από μια πενταετία από την εξοικονόμηση ενέργειας για θέρμανση – ψύξη του κτιρίου.

Επιπλέον οι όψεις του κτιρίου στεγανοποιούνται πλήρως και ο φέροντας οργανισμός προστατέυεται από τις θερμικές καταπονήσεις.
Το κτίριο αποκτά νέα λάμψη και υφή με ακρυλικά, έγχρωμα επιχρήσματα και μεγαλύτερο χρόνο ζωής.

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ

Η διάδοση του ήχου σε αυτά γίνεται είτε μέσω του αέρα είτε μέσω των δομικών στοιχείων (π.χ. λόγω κρούσης).   Σε περιοχές όπου οι βιομηχανίες ή ορισμένοι χώροι διασκέδασης και ψυχαγωγίας βρίσκονται κοντά σε κατοικημένες ζώνες, είναι αναγκαία η επέμβαση για τη μείωση της ενόχλησης από την παρουσία υψηλής στάθμης θορύβου. Υπάρχουν δύο μέθοδοι προστασίας για παρόμοιες καταστάσεις: η πρώτη προβλέπει την τοποθέτηση σε κάθε κατοικία μιας κατάλληλης ηχομόνωσης, την οποία θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ως ένα είδος "ηχομονωτικού περιβλήματος" γύρω από όλη την κατοικία (τοίχους και οροφές), ενώ η δεύτερη αφορά την κάλυψη των πηγών θορύβου και συνεπώς των κτιρίων εντός των οποίων παράγεται και εν συνεχεία εξαπλώνεται ο θόρυβος. Αντιθέτως, στις περιπτώσεις στις οποίες ο θόρυβος προέρχεται από διπλανά διαμερίσματα, το πρόβλημα μπορεί να λυθεί χρησιμοποιώντας μονωτικό υλικό σε μεσοτοιχίες και δάπεδα. Η εξασθένηση του θορύβου που προέρχεται από το εξωτερικό - είτε μέσω των τοίχων είτε μέσω της οροφής - μπορεί αντιθέτως να επιτευχθεί μονώνοντας το σκελετό της κατοικίας στη φάση της κατασκευής ή, σε περίπτωση υφιστάμενων κτιρίων, στις φάσεις της ανακαίνισης.   Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η ηχομόνωση δεν παρέχεται μόνο από τα στοιχεία που αποτελούν το άμεσο περίβλημα του χώρου αλλά και από τα πλευρικά στοιχεία, όπως οι κοντινοί τοίχοι και η συνέχεια των δαπέδων και οροφών, μέσω των οποίων ο ήχος διαδίδεται με τη μορφή διαμήκων κυμάτων. Έτσι, τα στοιχεία του άμεσου περιβλήματος χώρων παρέχουν αποτελεσματική ηχομόνωση πάντοτε σε συνεργασία με τα υπόλοιπα πλευρικά στοιχεία.​

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Οι οικοδομικές κατασκευές πρέπει να γίνονται κατ΄ αυτόν τον τρόπο ώστε να αποτρέπεται η πρόκληση και η μετάδοση της φωτιάς και του καπνού αλλά και να δίνεται η δυνατότητα σβέσης της και διάσωσης των ανθρώπων στην περίπτωση που θα προκληθεί πυρκαγιά.

Τα προϊόντα με βάση το γύψο είναι ανόργανα, άκαυστα δομικά προϊόντα, παραδοσιακά κατάλληλα για χρήση σε εφαρμογές με απαιτήσεις πυραντοχής.

Ο γύψος περιέχει 20% κρυσταλλικό νερό, το οποίο στην περίπτωση πυρκαγιάς εξατμίζεται. Ο ατμός που δημιουργείται μεταξύ του δομικού στοιχείου από γύψο και της φωτιάς καθυστερεί την πρόοδο της καύσης.